73 %
لیگ ربات های پرنده
ربات های پرنده امروزه در صنعت نیز کاربرد خود را نشان داده اند و اثبات کرده اند که نه تنها یک وسیله تفریحی برای قشر جوان جامعه اند بلکه ابزار مفیدی برای انجام برخی کارهای صنعتی همچون تعویض و نصب کابل های برق فشار قوی می باشند که انجام آن برای انسان خطرات مخصوص خود را دارد.
عکسبرداری و فیلمبرداری هوایی نیز یکی دیگر از کاربردهای صنعتی این ربات هاست که این روزها مورد توجه بسیاری از هنرمندان قرار گرفته و روز به روز در حال پیشرفت است. لیگ پرنده در مسابقات رباتیک هر سال نسبت به سال گذشته شرکت کننده بیشتری را به خود جلب می کند و هدف آن گسترش استفاده ابزاری از این ربات ها و همچنین یک میدان آزمایش قوی برای بررسی نحوه عملکرد و توانایی ربات های پرنده در اجرای عملیات های واقعی می باشد. امید است با پیشرفت در این صنعت جزء کشورهای توسعه یافته ای باشیم که از این علم برای انجام کارهای صنعتی استفاده نماییم.
دریافت قوانین
1396/12/18
تیم های شرکت کننده
تیم های راه یافته به فینال
نتایج نهایی مسابقات
پرسش های متداول در مورد قوانین لیگ ربات های پرنده
جوایز لیگ ربات های پرنده
تیم اول 25  میلیون ریال
تیم دوم 15 میلیون ریال
تیم سوم 10 میلیون ریال